Latviešu evaņģēliski luteriskā Sv.Pētera draudze
St. Peter's Latvian Evangelical Lutheran Church
450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983
630-595-0143

Mācītājs/
Pastor:
Prāv. Vilis Vārsbergs
40 North Tower Road, Apt. 6A
Oak Brook, IL 60523-1114
vbvars@comcast.net
630-652-0630

Draudzes priekšniece/
President of the Church:
Inese Stokes
6001 W Jody Lane
Tinley Park, IL 60477
708-532-4371

Padomes priekšnieks/
Chairman, Board of Directors:
Jānis Priede
2219 Forestview Road
Evanston, IL 60201-2009
jplaides@msn.com
847-869-3110

Dāmu komitejas priekšniece/
Chairwoman, Women’s Committee:
Inta Rāve
847-967-6349

Kasieres/
Treasurers:
Mirdza Robežniece
630-227-9212
Lūcija Sprenne
630-231-3229

Telpu pārzinis/
Building Superintendent:
Uldis Pūliņš
urpulins@comcast.net
630-759-8314


     Mērķi un uzdevumi
    Draudzes mērķi un uzdevumi ir

 • apvienot draudzē Čikāgā un apkārtnē dzīvojošos evaņģēliski luterticigos latviešus
 • veicināt un sekmēt reliģisko dzīvi un tradicijas latviešu valodā saskaņā ar
  • Svētajiem Rakstiem,
  • Apustuļu, Nikajas un Atanazijas ticības apliecībām,
  • nepārgrozīto Augsburgas konfesiju,
  • Mārtiņa Lutera Lielo un Mazo katiķismu
  • un citiem Vienprātības grāmatā (Liber Concordiae) sakopotiem rakstiem.


     Goals and responsibilities
    The church’s goals and responsibilities are:

 • within the Church to unite Latvians of evangelical Lutheran faith living in Chicago and its surrounding areas.
 • to further and to advance religious life and traditions in the Latvian language in accordance with
  • the Holy Book;
  • the Apostles’, Nicodemus’ and Atanacia’s attestations of faith;
  • the unmodified Augsburg confession;
  • Martin Luther’s Major and Minor Catechism;
  • and other writings in the Liber Cioncordiae.


 Draudzes ziņas

Jaunākā bilde albumā
Jaunā piebrauktuve un ieeja Sv. Pēteŗa draudzes baznīcā.
Jaunā piebrauktuve un ieeja Sv. Pēteŗa draudzes baznīcā.
Sv. Pētera draudzes albums

<<Novembris 2015>>
Sv P O T C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Nākošie notikumi
Nav

All materials © 2003 - 2010 by Cikaga.Com     comments..webmaster
Hosted by .....Baltic Consulting, Inc.

This site requires java scripting and cookies to be enabled and is best viewed with Internet Explorer.

Page generation time: 0.0446s (PHP: 79% - SQL: 21%) - SQL queries: 10