top of page
The_Death_of_Stalin.png

Sveiciens jaunajā mājas lapā!

​Čikāga.com 2022. gadā pārvērtās par vienotu mājas lapu Čikāgas organizācijām ar uzsvaru uz to vēsturi. Mājas lapu turpinās papildināt ar jauniem (lai varbūt arī veciem!) stāstiem par mūsu bagātīgo latviešu vēsturi Čikāgā, jau sākot pirms Otrā pasaules kaŗa. Mājas lapa būs gan latviski, gan angliski – bet nē vienmēr ar tulkojumiem. Gaidām jūsu līdzdalību ar rakstiem, fotogrāfijām un citu vēsturisku informāciju!

Welcome to our new site!

Cikaga.com has been re-created as a unified site for Chicago organizations and Chicago Latvian history. The site will continue to grow with new (and maybe some old) stories about our rich Chicago Latvian history, going back to before the Second World War. We will have articles in both languages, translated when possible. We also look forward to reading your stories! 

The Death of Joseph Stalin

Joseph Stalin, second leader of the Soviet Union, died on March 5, 1953. It was announced on Soviet radio the next day.  Not everyone mourned his passing.

Contact Us

Paldies! Thanks for submitting!

bottom of page