top of page

Pirmie ASV Dziesmu svētki

1953. gada 30. un 31. maijs Čikāgā

 • Pulcējuši ap 7000 latviešu nevien no Čikāgas un tās apkārtnes, bet arī no citviet ASV un Kanādā.

 • Dziesmu svētku Koncerts - 26 kori ar apm. 950 dziedātājiem

 • Tautas deju lieluzvedums - 90 dejotāju liels ansamblis  

 • Koru gājiens uz koncerta vietu „Arena" par Mičigānas ielu

 • Svētku atklāšanu Arēnā ievadīja rīcības komitejas priekšsēža K. Dzirkaļa uzruna.

 • Dziesmu svētkus atklāja Amerikas Latviešu Apvienības priekšsēdis prof. P. Lejiņš.

 • Sūtņa J. Feldmaņa sveicienus nodeva Latvijas sūtniecības 1. sekretārs A. Dinbergs.

 • Atklātajā mākslas izstādē piedalījās 35 autori ar 140 darbiem Abbott Hall telpās,North Western University

 • Teātra izrāde - A. Alunāna << Kas tie tādi, kas dziedāja >>

 • Kultūras pēcpusdiena, kurā prof. L. Bērziņš un T. Celms, dzejniece Zinaīda Lazde un rakstnieks J. Veselis deva ieskatu par latviešu kultūras veikumiem.

 • Svētku likteņa kopības apliecinājumu pauda lietuviešu kora „Dainava" un igauņu solista M. Pauka piedalīšanās.

 

ASV latviešu dziesmu pirmā svētku rīcības komiteja Čikagā:

G. Straumanis, Ed. Ramats, A. Ozoliņa, K. Dzirkalis, O. Krolls, V. Landmanis, H. Skomba, J. Valainis, A. Elgūts. J. Ritiņš, A. Raidonis, R. Spuris, S. Kurmite, J. Vilciņš, V. Loze, K. Saule, I. Točas, A. Bojārs, A. Sīmanis, V. Mūrnieks, V. Hermanis, A. Osis, V. Dzelme, H. Kreicers. V. Vištelis, E. Aistars, J. Klīdzējs, A. Burģis, P. Rožlapa, S. Marcinkjānis, A. Vanags, H. Riekstiņš, E. Gailēns un J. Lācis. 

cik_dz_svetki_4.jpg
arena_dzsvetki.jpg

"Arenas nams Čikāgā, kur 31. maijā notiks pirmie latviešu dziesmu svētki ASV kopkoŗa koncerts."

1953. g. 20. maijā

"Laiks" 

bottom of page